Słowo wstępne

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

w obecnym numerze „Medycyny po Dyplomie” publikujemy ciekawy artykuł na temat boreliozy. Choroba ta może być przyczyną wielu niespecyficznych objawów obejmujących wiele różnych narządów i układów. Zdarza się, że gdy diagnozujemy przyczynę różnych dolegliwości, ale nie ustaliliśmy jeszcze rozpoznania, nasuwa się podejrzenie późnego stadium boreliozy. I tu zaczyna się problem. Zwykle pytamy chorego, czy pamięta ugryzienie kleszcza. Tutaj pacjenci udzielają różnych odpowiedzi, które jednak nie zawsze pomagają nam w postawieniu rozpoznania. W takim przypadku często zlecamy badania w kierunku przeciwciał w surowicy. Jeżeli nie stwierdzimy ich występowania, dalej szukamy innej przyczyny dolegliwości, na które skarży się pacjent. Gdy natomiast ustalimy obecność przeciwciał w klasie IgM lub IgG, to nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy zgłaszane przez chorego objawy są wynikiem boreliozy. Jak wynika z treści zamieszczonego w tym numerze artykułu, samą obecność przeciwciał w klasie IgM w późnych stadiach boreliozy należy interpretować jako wynik fałszywie dodatni. Jak interpretować więc obecność przeciwciał w klasie IgG? Czasami w takich przypadkach zlecamy w ciemno terapię za pomocą antybiotyku z nadzieją, że spowoduje ona ustąpienie zgłaszanych przez chorego dolegliwości. Ich dalsze występowanie po leczeniu antybiotykiem zawsze możemy sobie wytłumaczyć „zespołem po boreliozie”. Z moich obserwacji wynika, że zbyt często zlecamy stosowanie antybiotyku chorym z dodatnim wynikiem oznaczenia przeciwciał w klasie IgG, ponieważ w zbyt wielu przypadkach niesłusznie przypisujemy diagnozowane przez nas różne niespecyficzne objawy późnemu stadium boreliozy. Kiedyś przyszedł do mnie do gabinetu chory, który był leczony przez innego lekarza antybiotykiem z powodu boreliozy. Pacjent ten zgłaszał różne objawy, w tym również napad kolki wątrobowej, i tłumaczył ich występowanie boreliozą. Uważam, że za często rozpoznajemy boreliozę i dlatego przypadek każdego chorego z dodatnim wynikiem oznaczenia przeciwciał w klasie IgG powinniśmy przed włączeniem antybiotyku z powodu niespecyficznych dolegliwości skonsultować z lekarzem, który ma doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu tej choroby.

Do góry