Dokumentacja medyczna

Interakcje pomiędzy lekami

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

W praktyce medycznej od dawna dostrzega się problemy związane z politerapią, w tym ryzyko polipragmazji, czyli niewłaściwego przyjmowania wielu leków jednocześnie. Z kolei w praktyce prawniczej problem ten jest obecny najczęściej wtedy, gdy u pacjenta wystąpią interakcje leków powodujące ciężkie powikłania, a nawet prowadzące do zgonu.

Przykład: 80-letni pacjent z wieloletnim wywiadem reumatoidalnego zapalenia stawów trafił do szpitala z powodu toksycznego zapalenia nerek wywołanego najprawdopodobniej niewłaściwym przyjmowaniem leków. Mężczyzna ten przyjmował m.in. leki przeciwb...

Trzeba bowiem pamiętać, że lekarz jest zobowiązany do wykonywania zawodu zgodnie z wiedzą medyczną i z należytą starannością. Tym samym w przypadku pacjentów stosujących polifarmakoterapię konieczne jest nie tylko wdrożenie leczenia związanego z a...

Do góry