Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: gastroenterologia
Dokumentacja medyczna
Farmakoterapia
Profesjonalizm lekarski
Kardiologia
Hematologia
Hepatologia
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny