Dokumentacja medyczna

Odmowa hospitalizacji

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Wcześniej czy później w praktyce każdego lekarza dochodzi do sytuacji, w której pacjent odmawia hospitalizacji. Oczywiście pacjent ma do tego prawo, gdyż w polskim porządku prawnym nie ma obowiązku diagnozowania i leczenia się (poza ściśle określonymi wyjątkami dotyczącymi niektórych chorób zakaźnych i psychicznych). Należy jednak pamiętać, że obowiązkiem lekarza, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,1 jest informowanie pacjenta o dających się przewidzieć następstwach zaniechania proponowanej terapii. Z tego obowiązku wynika konieczność poinformowania pacjenta o możliwych następstwach odmowy hospitalizacji.

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, jakich informacji należy udzielić pacjentowi w sytuacji, w której odmawia on udania się do szpitala. Sprawa zaczęła się od tego, że pacjent po urazie kręgosłupa odmówił zawiezienia go do szpitala, mimo że...

Do góry