Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: geriatria
Dokumentacja medyczna
Farmakoterapia
Najczęstsze błędy
Kardiologia
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Laryngologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Endokrynologia
Egzamin z medycyny