Dokumentacja medyczna

Zapis o konsultacji

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarzy.pl

Współczesna medycyna jest tak rozległym obszarem wiedzy, że często istnieje konieczność zasięgnięcia opinii innego lekarza. Nie dziwi zatem, że w wielu sytuacjach lekarz prosi o opinię swoich kolegów po fachu po to, by ktoś spojrzał na pacjenta z innej perspektywy. Praktyka ta jest też całkowicie zgodna z prawem, gdyż w świetle art. 37 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1 „w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie”. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że lekarz nie tylko może, lecz niekiedy wręcz powinien zasięgnąć opinii drugiego lekarza.

Do góry