Radiologia

Guz nerki

dr n. med. Piotr Grzelak, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

I Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, e-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Do pracowni USG zgłosiła się 46-letnia kobieta w celu wykonania badania jamy brzusznej. Celem badania było ustalenie przyczyny dolegliwości bólowych o charakterze kolkowym w prawym podżebrzu. Dolegliwości, zlokalizowane głównie w nadbrzuszu i śródbrzuszu, promieniujące do pleców, występowały z dłuższymi przerwami od około 6 lat. W ostatnim roku nasiliły się, co nasunęło podejrzenie kamicy pęcherzyka żółciowego (choć nasilenie dolegliwości nie było ściśle związane z błędami dietetycznymi). W badaniach laboratoryjnych lekarz POZ nie stwierdził cech leukocytozy, stężenie CRP i bilirubiny oraz testy wątrobowe pozostawały w granicach normy. W młodości pacjentka była leczona farmakologicznie z powodu nadczynności tarczycy. Przed 4 laty przeszła infekcję dróg moczowych, podczas której miała wysoką gorączkę. Leczona była wówczas zachowawczo, bez konieczności hospitalizacji. Wykonane ambulatoryjnie badanie USG jamy brzusznej uwidoczniło złogi w pęcherzyku żółciowym, pogrubienie ścian pęcherzyka, nie stwierdzono zmian w obrazie wątroby (drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe były nieposzerzone). Obraz trzustki i śledziony był prawidłowy. Ponadto w prawej nerce wykryto litą hiperechogeniczną zmianę ogniskową (ryc. 1).

Lewa nerka nie wykazywała zmian w obrazie USG. Prawidłowy był także obraz ścian pęcherza moczowego. U chorej nie stwierdzono cech płynu w jamie otrzewnej ani cech adenopatii.

1. Jakie rozpoznanie wydaje się najbardziej prawdopodobne w przypadku stwierdzenia dobrze odgraniczonej hiperechogenicznej zmiany ogniskowej w nerce?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jakim badaniem obrazowym należy zweryfikować wysunięte na podstawie obrazu USG podejrzenie naczyniakomięśniakotłuszczaka?

A. Obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MR)

3. Czy angiomyolipoma nerki może mieć groźne dla życia konsekwencje?

A. Tak. Guz należy operować niezwłocznie, ponieważ zmiana może ewoluować do guza nerkowokomórkowego lub mięsaka

Zastosowane leczenie

Chora przeszła cholecystektomię laparoskopową. Nie miała powikłań w okresie pooperacyjnym. Obecnie pozostaje pod obserwacją. W wykonywanych w odstępach półrocznych badaniach USG nie stwierdzono zmiany [...]
Do góry