Dermatologia

Choroby płytki paznokciowej

prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Do kliniki dermatologii zgłosił się 56-letni mężczyzna ze zmianą zabarwienia płytki paznokciowej palucha występującą od 2 lat (ryc. 1). Z uwagi na brak dolegliwości podmiotowych i początkowo mały defekt kosmetyczny pacjent nie szukał wcześniej porady specjalistycznej. W bezpośrednim badaniu zeskrobin znaleziono nici grzyba, a uzyskany po 4 tygodniach wynik hodowli wykazał obecność Trichophyton rubrum

Do chorób lokalizujących się w obrębie płytki paznokciowej zalicza się:

1. Grzybicę płytki paznokciowej

2. Łuszczycę paznokci

3. Liszaj czerwony płaski

4. Skrzydlik (pterygium)

Grzybica płytki paznokciowej

Grzybicą płytki paznokciowej określa się zakażenie wywołane przez dermatofity (najczęściej Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum), rzadziej grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis) oraz grzyby pleśniowe (Scopulariopsis brevicaulis, Hendersonula toruloidea, Aspergillus).

Zmiany kliniczne cechują się wzmożonym rogowaceniem podpłytkowym, zmianą zabarwienia i utratą przejrzystości płytki. Zazwyczaj nie stwierdza się objawów zapalenia tkanki okołopaznokciowej. Najczęściej zajęte są pojedyncze płytki, które są zgrubiałe, przebarwione, kruche, łamliwe i pobruzdowane.

Dane epidemiologiczne wskazują, że grzybica jest najczęstszą chorobą paznokcia, a jej występowanie w populacji ocenia się na 2-13%, aczkolwiek dane te mogą być znacznie zaniżone, wielu pacjentów nie zgłasza się bowiem z tym problemem do lekarza.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Łuszczyca paznokci

Łuszczyca płytki paznokciowej rzadko jest jedynym objawem choroby. W związku z tym tak ważne jest dokładne zbadanie całej skóry pacjenta, a zwłaszcza okolic predylekcyjnych [...]

Liszaj czerwony płaski

Liszaj czerwony płaski jest przewlekłą zapalną dermatozą, która może występować na skórze gładkiej, błonie śluzowej jamy ustnej, a także na płytkach paznokciowych, [...]

Skrzydlik (pterygium)

Skrzydlik (pterygium) jest fałdem skóry z wału paznokciowego, który narasta w kierunku wolnego brzegu płytki paznokciowej, rozdzielając ją na dwie części (ryc. 4). [...]

Komentarz

W większości przypadków leczenie grzybicy paznokci prowadzi do całkowitego ustąpienia objawów klinicznych. Preferowane jest leczenie ogólne. Obecnie zastosowanie kliniczne znalazły głównie trzy [...]
Do góry