Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska
Praktyka Lekarska, Kruszyniany

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do lekarza POZ zgłosiła się 45-letnia kobieta, u której podczas badania USG wykonanego z powodu podejrzenia kamicy pęcherzyka żółciowego przypadkowo rozpoznano torbiel dolnego bieguna lewej nerki. Torbiel jest oddalona od wnęki nerki, jej wymiary to 5 × 4 cm, zawiera klarowny płyn oraz kilka przegród, z których najszersza osiągnęła grubość 0,7 mm. Kobieta nie odczuwa dolegliwości ze strony nerki, nie ma zmian w moczu, dotychczas przebyła jedynie kilka chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Ciśnienie tętnicze wynosi 120/75 mmHg. Jakie postępowanie będzie najwłaściwsze?

A. Chora nie wymaga podejmowania żadnych działań – torbiel jest nieduża, położona obwodowo, nie powoduje dolegliwości ani zmian w moczu

B. Skierowanie chorej do urologa w celu nakłucia torbieli pod kontrolą USG i opróżnienia jej z płynu

C. Skierowanie chorej do urologa w celu usunięcia nerki

D. Skierowanie chorej na badanie TK narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej z podaniem środka cieniującego, a po uzyskaniu wyniku skierowanie na konsultację do urologa

E. Zalecenie kontroli ultrasonograficznej za rok

Komentarz:

Pojedyncze proste torbiele nerek są dość często wykrywane podczas badania USG wykonywanego z różnych przyczyn. U większości chorych nie powodują one żadnych dolegliwości ani zmian w moczu, a jeśli nie osiągają dużych rozmiarów, nie wymagają interw...

2. 55-letni mężczyzna zgłosił się na SOR z powodu trwających od 3 dni bólów prawej okolicy lędźwiowej o charakterze kolki nerkowej lub dość silnego tępego bólu. Ból promieniuje do prawej pachwiny i prawego jądra, towarzyszą mu nudności, bez wym...

A. Zapisać leki rozkurczowe i antybiotyk z grupy chinolonów oraz zalecić zgłoszenie się do urologa w następnym dniu

Do góry