Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane w okolicy pępka

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łodź

OPIS PRZYPADKU

Do poradni dermatologicznej zgłosiła się 48-letnia kobieta z powodu twardego, niebolesnego guza zlokalizowanego w okolicy pępka. Zmiana miała średnicę ok. 2 cm i bladoróżowy kolor. Na powierzchni obserwowano tendencję do tworzenia owrzodzenia (ryc. 1).

Od kilku tygodni chora obserwowała stopniowy wzrost guza. Pacjentka nie zgłaszała żadnych dolegliwości podmiotowych ani współistniejących chorób ogólnoustrojowych. Późniejsza konsultacja ginekologiczna i specjalistyczne badania diagnostyczne wykazały współistnienie raka jajnika.

Guzki siostry Mary Joseph

Zawdzięczają swą nazwę pielęgniarce pracującej na oddziale chirurgicznym szpitala St. Mary’s w Rochester w Minnesocie, która pierwsza zwróciła uwagę na współistnienie guzów w okolicy pępka z nowotworami narządów wewnętrznych. Zmiany zwykle mają charakter twardych, spoistych, dobrze odgraniczonych guzków lub guzów. W części przypadków na ich powierzchni tworzą się owrzodzenia. Najczęściej nie towarzyszą im dolegliwości bólowe.

Wykwity o tym charakterze są objawem współistniejącej choroby nowotworowej. Obecnie uważa się, że guzki Mary Joseph są przerzutami nowotworów narządów wewnętrznych, do których dochodzi na skutek szerzenia się procesu nowotworowego przez ciągłość l...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przepuklina pępkowa

Przepuklina pępkowa (ryc. 2) tworzy się na skutek osłabienia tkanki łącznej i mięśni brzucha wokół pępka, co prowadzi do rozsunięcia tkanek i utworzenia [...]

Ziarniniak ciała obcego spowodowany kolczykowaniem

Ziarniniaki (ryc. 3) mogą rozwijać się na skutek reakcji na endogenny lub egzogenny materiał wprowadzony do skóry, który prowokuje rozwój różnorodnych [...]

Kontaktowe zapalenie skóry

Kontaktowe zapalenie skóry będące wynikiem uczulenia na nikiel (ryc. 5) wchodzący w skład metalowych części garderoby (guziki lub nity zapięcia spodni, klamry [...]

Łuszczyca

Jest zapalną chorobą skóry związaną z nadmierną proliferacją komórek naskórka. Wykwitem pierwotnym jest dobrze odgraniczona grudka barwy czerwonej pokryta srebrzystą łuską. Grudki [...]

Komentarz

Szczegółowe badanie dermatologiczne może się przyczynić do wcześniejszego rozpoznawania nowotworów narządów wewnętrznych. Wyniki badań statystycznych wskazują, że w 40% przypadków guzki Mary [...]
Do góry