Profesjonalizm lekarski

Cykl „Profesjonalizm lekarski” koordynowany przez dr. n. med. Janusza Janczukowicza, Kierownika Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podstawy współpracy interprofesjonalnej

mgr Irene McTaggart

University of Dundee, Wielka Brytania

Adres do korespondencji: Irene McTaggart, Univeristy of Dundee, 11 Airlie Place, Dundee, UK. E-mail: i.j.mctaggart@dundee.ac.uk

W kolejnym artykule z serii „Profesjonalizm lekarski” mgr Irene McTaggart omawia podstawowe zasady pracy zespołu interprofesjonalnego. Chociaż w tekście wyraźnie zauważalna jest obecność lokalnych regulacji brytyjskich, to jego ogólny przekaz jest niezwykle istotny dla naszego kontekstu. Jak zauważa autorka, musimy przełamać istniejące błędne założenia i przekonania dotyczące roli oraz statusu profesjonalnego przedstawicieli poszczególnych zawodów działających w ramach systemu ochrony zdrowia i zadbać o to, aby w przyszłości właściwie wykorzystać ich zakres kompetencji, co zapewni nowoczesną i ukierunkowaną na pacjenta opiekę zdrowotną.1 Podczas gdy obecnie studenci medycyny przechodzą przez całe studia bez nabywania wiedzy o zakresie kompetencji i odpowiedzialności innych profesji biomedycznych oraz umiejętności współpracy z ich przedstawicielami, jednym z zasadniczych wniosków wynikających z artykułu jest konieczność wprowadzenia efektywnego przed- i podyplomowego systemu kształcenia interprofesjonalnego.

W celu zachęcenia Czytelników do refleksji nad praktycznymi aspektami pracy zespołu interprofesjonalnego w artykule umieszczamy krótkie scenariusze przedstawiające konkretne dylematy profesjonalne, które kończą się pytaniami do rozważenia. Komentarze autorki do poszczególnych scenariuszy umieszczone są na końcu artykułu.

dr n. med. Janusz Janczukowicz

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien:

• wyjaśnić, co to jest zespół interprofesjonalny, i omówić nowoczesne zasady jego funkcjonowania

• wymienić podstawowe zasady współpracy w zespole interprofesjonalnym

• rozumieć korzyści wynikające ze znajomości kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków zespołu

• świadomie wykorzystywać zalety efektywnego zespołu interprofesjonalnego w celu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem

Wprowadzenie

Jak wiemy z poprzednich artykułów naszego cyklu, profesjonalizm jest trudny do zdefiniowania i najczęściej jest postrzegany jako zespół wartości, zachowań i wzajemnych relacji, wśród których wymienia się uczciwość, współczucie, altruizm, stałe dos...

SCENARIUSZ 1

Jadąc autobusem, przypadkiem słyszysz, jak twoi dwaj młodsi koledzy omawiają trudny przypadek kliniczny, podając przy tym nie tylko nazwisko pacjenta, lecz także szczegóły dotyczące rozpoznania oraz poufne informacje z życia prywatnego chorego. Przerywasz im, stwierdzając, że jesteś zaniepokojony tym, co właśnie usłyszałeś, i prosisz o przybycie do twojego gabinetu następnego dnia rano. W odpowiedzi słyszysz, że była to prywatna rozmowa, a ty nie miałeś prawa jej podsłuchiwać, poza tym nikogo innego nie było w pobliżu.

Zastanów się, jak przeprowadzisz rozmowę następnego dnia i jakie inne działania powinieneś podjąć.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i podstawowe zasady pracy zespołu interprofesjonalnego

Zespół interprofesjonalny to grupa specjalistów z różnych dziedzin nauk biomedycznych ściśle ze sobą współpracujących, przy czym niekiedy zacierają się granice ich zadań [...]

Role i odpowiedzialność członków zespołu

Konsekwencją implementacji strategii interprofesjonalnych jest renegocjacja tradycyjnie ustalonych ról, które często nie są zgodne z rzeczywistym zakresem kompetencji i doświadczeniem członków zespołu. Proces [...]

Konflikt i inne problemy w pracy zespołu

W każdym zespole pojawiają się podziały i napięcia, możemy je jednak minimalizować dzięki stosowaniu odpowiednich strategii, których część opisaliśmy w artykule „Podstawy rozwiązywania konfliktów”, [...]

Zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta i współpracowników

Oczywiście istnieje cały szereg bardzo złożonych i trudnych sytuacji, w których dla bezpieczeństwa pacjentów, ich rodzin czy też współpracowników konieczne jest reagowanie na [...]

Podsumowanie

Atrybuty profesjonalizmu i wiążące się z nimi kompetencje społeczne oraz strategie postępowania, omawiane przez nas w poprzednich artykułach tego cyklu, zapewniają sprawne funkcjonowanie zespołu [...]
Do góry