Radiologia

Stwardnienie guzowate

lek. Łukasz Trębiński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

30-letni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć szpitala z powodu ostrych dolegliwości bólowych jamy brzusznej. Dolegliwości zlokalizowane były głównie w podbrzuszu i lewym dole biodrowym, wyraźnie promieniowały do pleców i pachwiny. Dolegliwości występowały od 2 dni, w ciągu ostatniej doby nasiliły się. Pojawił się ciągły ból rozpierający o znacznym nasileniu, pogłębiający się przy zmianie pozycji. Do objawów dołączyły brak łaknienia i osłabienie. W badaniu fizykalnym powłoki były napięte, brzuch wzdłuż lewej flanki i w okolica lędźwiowa tkliwe (dodatni objaw Goldflama). Opukowo stłumienie wątrobowe zachowane, osłuchowo perystaltyka zachowana, tętno przyspieszone do 80-90/min. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono 9,56 G/l leukocytów, prawidłowe stężenie CRP, obniżone hematokrytu. W dzieciństwie u pacjenta rozpoznano stwardnienie guzowate (TSC – tuberous sclerosis complex) z ograniczoną dysfunkcją intelektualną. W okresie młodzieńczym występowały epizody padaczkowe. Chory znajduje się pod opieką poradni neurologicznej i nefrologicznej. W badaniach ultrasonograficznych już w przeszłości stwierdzano w obu nerkach liczne zmiany o charakterze naczyniakomięśniakotłuszczaków (ryc. 1A, B).

Funkcja wydalnicza nerek była upośledzona (oznaczane stężenia kreatyniny we krwi kształtowały się na poziomie 1,6-1,8 mg/ml). Wykonane w izbie przyjęć badanie USG jamy brzusznej nie wykazało złogów w pęcherzyku żółciowym. Obraz wątroby był prawidł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. JAKIE ROZPOZNANIE WYDAJE SIĘ NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE W OPISANYM PRZYPADKU?

a. Krwawienie do guza o typie naczyniakomięśniakotłuszczaka (AML – angiomyolipoma)

2. CZY WYSTARCZY BADANIE PRZEGLĄDOWE TK, ABY OCENIĆ ZMIANY W OUN W PRZEBIEGU STWARDNIENIA GUZOWATEGO?

a. Tak. Badanie przeglądowe TK pozwala na pełną ocenę

ZASTOSOWANE LECZENIE

W opisywanym przypadku chory był operowany w trybie ostrodyżurowym. Rozpoznano krwiak w przestrzeni pozaotrzewnowej w następstwie pęknięcia naczyniakomięśniakotłuszczaka lewej nerki. Wykonano nefrektomię lewostronną z podwiązaniem naczyń [...]
Do góry