Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: hepatologia
Dokumentacja medyczna
Osteoporoza
Onkologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Najczęstsze błędy
Profesjonalizm lekarski
Radiologia
Kardiologia