Dokumentacja medyczna

Informacja o opiece w określonej poradni

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie jest możliwe zapewnienie pacjentowi całościowej opieki medycznej przez jednego lekarza. Współczesny lekarz musi korzystać z wiedzy nie tylko lekarzy innych specjalizacji, lecz także z wiedzy przedstawicieli innych zawodów medycznych (np. diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów). W praktyce prawie każdego internisty pojawi się moment, w którym będzie musiał odesłać pacjenta na konsultację do lekarza zajmującego się wyodrębnioną dziedziną chorób wewnętrznych (np. diabetologią, pulmonologią czy kardiologią). W takiej sytuacji powstaje – z prawnego punktu widzenia – problem odpowiedzialności prawnej obu tych lekarzy.

W związku z powyższym zawsze warto w dokumentacji medycznej odnotowywać fakty, które pozwolą na określenie zakresu odpowiedzialności lekarza kierującego pacjenta i lekarza, do którego pacjent jest kierowany. Należy zatem odnotować nie tylko skiero...

Do góry