Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: gastroenterologia
Farmakoterapia
Dokumentacja medyczna
Endokrynologia
Hematologia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Onkologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny