Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2014

Spis treści

10/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: gastroenterologia
Farmakoterapia
Dokumentacja medyczna
Endokrynologia
Hematologia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Onkologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny