Radiologia

Przewlekłe zakażenie górnych dróg oddechowych

lek. Łukasz Trębiński

prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Kobieta, lat 27, zgłosiła się do pracowni rentgenowskiej w celu wykonania badania klatki piersiowej. Celem badania była ocena układu oddechowego w przebiegu przewlekającego się zakażenia górnych dróg oddechowych. Chora od około 3 miesięcy przechodziła powtarzające się infekcje z uporczywym upośledzeniem drożności przewodów nosowych. Od miesiąca obserwowała tkliwość w okolicach bruzd nosowych oraz obfitą wydzielinę ropną okresowo podbarwioną krwią. Ostatnio dołączyły dolegliwości z dolnych dróg oddechowych (kaszel i duszność wysiłkowa, z towarzyszącym osłabieniem, bólami stawów i okresową gorączką). Chora w trakcie ostatniego epizodu choroby sporadycznie odkrztuszała wydzielinę podbarwioną krwią. W wykonanych ambulatoryjnie badaniach laboratoryjnych we krwi obwodowej stwierdzano niewielką leukocytozę, trombocytozę, przyspieszone OB i umiarkowaną niedokrwistość normocytową. Wyniki badania moczu i stężenie kreatyniny pozostawały w normie. Wykonane ambulatoryjnie zdjęcie rentgenowskie wykazało obecność kilku okrągłych cieni w płucach. Obraz serca i śródpiersia był niezmieniony (ryc. 1).W związku z wynikiem badania RTG chora była hospitalizowana. W przeprowadzonym w szpitalu badaniu laryngologicznym poza niedrożnością przewodów nosowych stwierdzono owrzodzenia błony śluzowej nosa – pobrano wycinki na badanie histopatologiczne. W trakcie hospitalizacji wykonano także wielorzędową tomografię komputerową, która potwierdziła obecność licznych zmian guzowatych w obu płucach (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Jakie rozpoznanie może sugerować przedstawiony obraz RTG i TK?

a. Przerzuty do płuc

2. Jakie badania obrazowe można zalecić u pacjentów z objawami zajęcia błony śluzowej nosa i zatok obocznych?

a. RTG zatok obocznych nosa

Zastosowane leczenie

W trakcie hospitalizacji wykonano biopsję błony śluzowej nosa potwierdzającą rozpoznanie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. Pacjentkę leczono doustnymi glikokortykosteroidami oraz metotreksatem z dobrym rezultatem (ryc. [...]
Do góry