Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Nowości w praktyce
Temat numeru: onkologia
Prawo dla lekarza
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Psychiatria
Przypadek kliniczny
Najczęstsze błędy
Dermatologia
Radiologia
Diabetologia
Hepatologia
Farmakoterapia
Egzamin z medycyny