Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

I Klinika Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 23-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza rodzinnego z gorączką 38°C, bólem gardła i chrypką, po podróży odbytej dzień wcześniej nieogrzewanym pociągiem. Lekarz stwierdził zapalenie gardła i zlecił amoksycylinę. Po przyjęciu trzeciej dawki antybiotyku pacjent zauważył, że jego mocz jest czerwony. Zdziwił się bezbólowym przebiegiem krwiomoczu. Wykonane badanie moczu wykazało ślad białka i całe pole widzenia pokryte erytrocytami. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

a. Ostre popaciorkowcowe zapalenie nerek

b. Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek

c. Nefropatia IgA

d. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

e. Nowotwór złośliwy nerki

Komentarz:

Ostre popaciorkowcowe zapalenie nerek rozwija się po około dwóch tygodniach od początku zakażenia. Krwiomocz, który wystąpił w trzecim dniu zakażenia, nie mógł być spowodowany tą chorobą, która zwykle przebiega z obrzękami i nadciśnieniem tętniczym oraz większym białkomoczem. Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek wymaga także dłuższego czasu od zetknięcia się z antygenem (zakażeniem lub lekiem), towarzyszą mu: gorączka, wysypka i bóle stawów. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek przebiega z bólami w okolicy krzyżowej, dysurią i innymi zaburzeniami przy oddawaniu moczu. Główną zmianą w moczu jest leukocyturia. Nowotwór złośliwy nerki u młodego mężczyzny występuje bardzo rzadko i nie ma związku z zakażeniem. Najbardziej prawdopodobne jest podejrzenie nefropatii IgA, która charakteryzuje się okresowo występującą makroskopową erytrocyturią, nasilającą się w czasie zakażenia gardła, najczęściej u młodych mężczyzn. Należy wykonać badanie TK, które wykluczy guza nerki. Nefropatię IgA będzie potwierdzać utrzymywanie się erytrocyturii oraz biopsja nerki.

2. 22-letnia kobieta nagle zasłabła w czasie ślubu swojej koleżanki. Po szybkim odzyskaniu świadomości wyznała ratownikowi wezwanej karetki, że od kilku godzin miała bolesne kurcze łydek. Poprzedniego dnia przyjmowała furosemid, ponieważ chciał...

Do góry