Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie, al. Racławicka 1, 20-059 Lublin

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 46-letni mężczyzna zgłosił się do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) nad ranem z powodu bardzo silnego bólu i obrzęku prawego stawu skokowego. Ból wystąpił nagle i wybudził chorego ze snu. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: chory otyły (otyłość brzuszna), temperatura ciała 37,8°C, staw skokowy prawy obrzęknięty, tkliwy, ocieplony, zaczerwienienie okolicy stawu. Chory przyjmuje metoprolol i hydrochlorotiazyd z powodu nadciśnienia tętniczego i metforminę z powodu cukrzycy typu 2. Lekarz SOR rozpoznał napad dny moczanowej, zlecił wykonanie badań laboratoryjnych. Ich wyniki były następujące: parametry morfologii i czynności nerek w normie, stężenie CRP 75 mg/l, stężenie kwasu moczowego 6,0 mg/dl. Jakie powinno być dalsze postępowanie lekarza SOR?

a. Podanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), np. ketoprofenu w dawce 100 mg w infuzji dożylnej, a następnie zalecenie przyjmowania NLPZ w postaci doustnej w maksymalnej dawce dobowej przez 2-3 dni, z redukcją dawki leku do dawki podtrzymującej, którą chory powinien przyjmować przez kilka miesięcy; modyfikacja leczenia hipotensyjnego (odstawienie metoprololu i hydrochlorotiazydu i rozpoczęcie leczenia inhibitorem ACE lub sartanem)

b. Podanie paracetamolu w infuzji dożylnej w dawce 500 mg, a następnie zalecenie przyjmowania NLPZ doustnie w maksymalnej dawce dobowej przez 2-3 dni, z redukcją dawki leku do dawki podtrzymującej, którą chory powinien przyjmować przez około 2-3 tygodnie; utrzymanie dotychczasowego leczenia hipotensyjnego

c. Podanie NLPZ doustnie w stopniowo zwiększanych dawkach; modyfikacja leczenia hipotensyjnego (odstawienie metoprololu i hydrochlorotiazydu i rozpoczęcie leczenia inhibitorem ACE lub sartanem)

d. Zalecenie stosowania diety ubogopurynowej i skierowanie chorego do poradni reumatologicznej

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

KOMENTARZ:

Najbardziej właściwe postępowanie to zlecenie podania w SOR NLPZ w infuzji dożylnej, ponieważ uzyskamy szybki efekt terapeutyczny. Następnie należy zalecić choremu przyjmowanie NLPZ [...]

KOMENTARZ:

Objawy kliniczne (objawy ogólne, zapalenie stawów, zmiany skórne i śluzówkowe), płeć, młody wiek chorej wskazują na toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem nerek (obrzęki [...]

KOMENTARZ:

W ostrym napadzie dny moczanowej nie należy odstawiać allopurynolu. Lek należy utrzymać w dotychczasowej dawce. Trzeba pamiętać, że w ostrym napadzie dny moczanowej nie [...]

KOMENTARZ:

Z uwagi na wiek chorej lekarz POZ powinien przed rozpoczęciem leczenia zlecić wykonanie badań laboratoryjnych, takich jak morfologia, parametry czynności nerek, elektrolity, [...]

KOMENTARZ:

Młody wiek chorego, płeć męska, lokalizacja i charakter zapalny bólu kręgosłupa (bóle w nocy ustępujące po rozruszaniu się i po przyjęciu NLPZ) wskazują na [...]

KOMENTARZ:

Obraz kliniczny (symetryczne zapalenie wielostawowe trwające dłużej niż 6 tygodni ze sztywnością poranną), wywiad rodzinny w kierunku RZS i wyniki badań dodatkowych (wysokie [...]

KOMENTARZ:

Rozpoznanie łokcia tenisisty, czyli entezopatii mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka, ustalane jest na podstawie badania przedmiotowego – silny, nieprzyjemny ból przy ucisku [...]

KOMENTARZ:

Obraz kliniczny wskazuje na ostrą postać sarkoidozy (zespół Löfgrena), na którą składa się triada objawów: zapalenie stawów (często stawów skokowych i kolanowych), [...]
Do góry