Nowości w praktyce

Otyły pacjent w centrum opieki – wytyczne NICE 2014

dr hab. n. med. Paweł Bogdański, mgr Matylda Kręgielska-Narożna

Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Opracowano na podstawie: Obesity: identification, assessment and management of overweight and obesity in children, young people and adults. National Clinical Guideline Centre, November 2014, http://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1-recommendations

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84, Poznań 60-569

Otyłość stała się narastającym problemem epidemiologicznym, który w dużym stopniu dotyczy także dzieci i młodzieży. W związku z tym NICE opublikowała aktualizację swoich zaleceń, które mogą być pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.

W listopadzie 2014 roku National Institute for Health and Care Excellence (NICE) opublikował nowe wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z nadmierną masą ciała. Są one zaktualizowaną wersją wytycznych z 2006 roku i powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z narastającego problemu epidemiologicznego, jakim jest otyłość. World Health Organization (WHO) ostrzega, że problem nadwagi dotyczy dziś około 1,4 miliarda dorosłych na świecie; wśród tych osób otyłych jest ponad 300 milionów kobiet i 200 milionów mężczyzn. Problem nadmiernej masy ciała w znacznym stopniu obejmuje również dzieci i młodzież.1 Zalecenia z 2014 roku skierowane są do profesjonalistów zajmujących się leczeniem nadwagi i otyłości, lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów oraz przedstawicieli sektora zdrowia publicznego i mocodawców zajmujących się polityką zdrowotną państwa. Wytyczne udostępnione zostały publicznie na stronie internetowej NICE dla wszystkich zainteresowanych tematyką nadwagi i otyłości. Stworzono je z myślą o zapewnieniu wysokich standardów opieki i wykorzystaniu ich w edukacji kadry specjalistów. Ponadto sformułowano je w celu polepszenia kontaktu między pacjentem i przedstawicielami opieki medycznej, a także by ułatwić osobie otyłej podejmowanie świadomych wyborów dotyczących jej zdrowia.

Rekomendacje NICE

Rekomendacje NICE z 2014 roku podzielono na 12 działów dotyczących:

 • ogólnych zasad opieki nad pacjentem z nadwagą i otyłością
 • rozpoznawania i klasyfikacji nadwagi i otyłości
 • badania i postępowania z pacjentem z nadwagą i otyłością
 • stylu życia
 • interwencji behawioralnej
 • aktywności fizycznej
 • zasad postępowania żywieniowego
 • wdrażania farmakoterapii
 • kontynuowania i zakończenia farmakoterapii
 • interwencji chirurgicznej
 • interwencji chirurgicznej u pacjentów z cukrzycą typu 2
 • dalszej opieki po interwencji bariatrycznej.

W podstawowych zaleceniach dotyczących postępowania w nadwadze i otyłości twórcy wytycznych szczególną uwagę zwracają na indywidualizowanie zaleceń terapeutycznych kierowanych do pacjentów oraz konieczność szczegółowego omawiania możliwego postępowania. Podkreślają również znaczenie odpowiedniego wyposażenia placówek medycznych zajmujących się leczeniem pacjentów z otyłością (również z otyłością olbrzymią). Akcentują także duże znaczenie tworzenia środowiska sprzyjającego zmianom nawyków zdrowotnych wśród dzieci i ich rodzin. Według ekspertów pacjentom należy zapewnić regularną, długotrwałą opiekę, sprawowaną przez wykwalifikowany, multidyscyplinarny zespół.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rekomendacje NICE

Rekomendacje NICE z 2014 roku podzielono na 12 działów dotyczących:

Komentarz

Wytyczne NICE z 2014 roku zostały napisane bardzo przystępnie i przejrzyście. Po ich przeczytaniu można odnieść wrażenie, że w dużej mierze skupiają się one [...]
Do góry