Radiologia

Zanim skierujesz pacjenta na badanie MR

Maciej Lichtarski1

dr n. med. Jacek Brzeziński2

dr n. med. Magdalena Zagrodzka2

1 Student 4 roku I Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Affidea, Mazowieckie Centrum Medyczne w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

W codziennej praktyce rezonans magnetyczny jest metodą dynamicznie wkraczającą w coraz to nowe obszary zastosowań klinicznych. Pojawiają się także aparaty o coraz większym natężeniu pola. Aby wesprzeć lekarzy kierujących codziennie pacjentów na badania MR, w artykule omówiono pokrótce zagadnienia związane przede wszystkim z bezpieczeństwem pacjenta, a także warunki w istotny sposób wpływające na jakość, a co za tym idzie – wartość diagnostyczną uzyskanych obrazów. Przedstawiamy Państwu w syntetycznej formie zbiór sytuacji klinicznych, w których najczęściej pojawiają się wątpliwości przed skierowaniem pacjenta na badanie metodą MR.

Przeciwwskazania bezwzględne

Przeciwwskazania bezwzględne do badania MR są następujące:1-3

a) zdecydowana większość urządzeń stymulacyjnych i resynchronizacyjnych serca

b) metaliczne ciało obce w gałce ocznej lub oczodole

c) wszczepiony stymulator mózgu, implant ślimakowy, wewnętrzna lub zewnętrzna pompa infuzyjna, jeżeli urządzenie nie jest oznaczone jako bezpieczne do stosowania w warunkach badania MR

d) ferromagnetyczne klipsy naczyniowe w mózgu

e) niektóre rodzaje sztucznych zastawek serca oraz cewników wewnątrznaczyniowych (ferromagnetyki)

f) kapsułka endoskopowa

g) obiekty metalowe (szczególnie o właściwościach ferromagnetycznych), takie jak kule, śrut, kolczyki (piercing) itp.; osoby pracujące z metalem (przy jego obróbce) powinny mieć wykonane badanie RTG oczodołów lub innych części ciała w celu weryfikacji obecności ewentualnych metalicznych ciał obcych

h) każdy obiekt metaliczny, mechaniczny, elektroniczny lub inny o nieustalonym stopniu bezpieczeństwa w warunkach badania MR jest uznawany za niebezpieczny.

Przeciwwskazania względne

Przeciwwskazania względne do badania MR są następujące:1-3

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Badanie MR uniemożliwia:1,2

Częste wątpliwości

Należy wiedzieć, że:
Do góry