Profesjonalizm lekarski

Cykl „Profesjonalizm lekarski” koordynowany przez dr. n. med. Janusza Janczukowicza, Kierownika Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Praca z różnymi typami współpracowników

mgr Łukasz Adamus

Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: dr n. med. Janusz Janczukowicz, Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, budynek A4/431, 92-213 Łódź. E-mail: janusz.janczukowicz@umed.lodz.pl

W pracy w zróżnicowanym zespole ważna jest znajomość indywidualnych motywacji, możliwości i ograniczeń poszczególnych osób.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu niniejszego artykułu Czytelnik powinien:

  • wiedzieć, jakie są główne przyczyny różnic między ludźmi w pracy
  • znać wady i zalety różnych typów współpracowników
  • potrafić zastosować indywidualne podejście do każdego ze współpracowników, w szczególności będąc kierownikiem
  • wiedzieć, kto najlepiej nadaje się do określonego typu zadań w zespole
  • wiedzieć, jakich ról w zespole potrzeba, żeby działał on efektywnie


Efektywna współpraca zespołu w ochronie zdrowia przyczynia się do zmniejszenia liczby błędów medycznych, wzrostu satysfakcji pacjentów oraz poprawy jakości opieki. Zrozumienie działania zespołu jest uznawane za kluczowe dla prób usprawnienia pracy np. oddziałów intensywnej terapii czy opieki paliatywnej.1 O podstawach efektywnej komunikacji, współpracy interprofesjonalnej oraz rozwiązywaniu konfliktów czytelnicy mogą przeczytać w poprzednich częściach cyklu „Profesjonalizm lekarski”. W tym artykule zastanowimy się, jak na działanie zespołu może wpłynąć fakt, że tworzą go różne typy współpracowników.

Generacja Y wchodzi na rynek pracy

Pierwszym, najbardziej oczywistym powodem nieporozumień mogą być różnice pokoleniowe. Przyjmuje się, że co około 20 lat powstaje nowa generacja. Osoby do niej należące przejawiają pewne spójne postawy, wartości i preferowane zachowania.2 Obecnie wyzwaniem dla ochrony zdrowia jest wejście na rynek pracy osób urodzonych w latach 1982-2002, zwanych także „generacją Y” lub „milenialsami”.3 Pewnych charakterystycznych zachowań nie powinno się traktować na zasadzie „młodzi są inni, ale przywykną”. Wraz z odchodzeniem na emeryturę starszych pracowników i większym udziałem młodych, powinien zmienić się sposób komunikowania w pracy, ponieważ jest to już inne miejsce pracy, tworzone przez innych ludzi. Dobrze ilustruje to metafora spotkania rodzinnego, w którym mają uczestniczyć 20-, 40- i 60-latkowie itd. Nikt nie myśli, że młodzi przywykną, a organizatorom zależy raczej na zaspokojeniu preferencji każdej z grup, ponieważ nikt nie oczekuje, że ludzie w różnym wieku nie będą się różnić.2

Jedną z zasadniczych różnic w podejściu do pracy dzisiejszych 20-30-latków jest to, że zależy im na pracy, w której mogą wyrażać własne poglądy i ich zdanie ma znaczenie, ponieważ ich szef (oraz zespół) potrafi słuchać.4 Ciężko im uznawać za autor...

Młodzi ludzie są gotowi ciężko pracować, ponieważ są ambitni.2 Już od dzieciństwa mieli wiele pozaszkolnych aktywności i zdobywali nowe umiejętności.6 Chcą osiągnąć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.7 Ciężka praca powinna dawać efekty, choćby...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Generacja Y wchodzi na rynek pracy

Pierwszym, najbardziej oczywistym powodem nieporozumień mogą być różnice pokoleniowe. Przyjmuje się, że co około 20 lat powstaje nowa generacja. Osoby do [...]

Różne typy profesjonalizmu

Hafferty i Castellani (2010) wyróżnili siedem typów profesjonalizmu medycznego, ze względu na postawy względem najważniejszych aspektów pracy lekarza.11

Różnice wynikające z osobowości

Kolejny istotny czynnik różnicujący ludzi w pracy to osobowość.18 Jest to zbiór cech, które objawiają się „spójnym wzorcem myślenia, uczuć i zachowania”.19 Związki [...]

Role podejmowane w zespole

Kolejnym interesującym aspektem jest to, jaką rolę w zespole przyjmują jego członkowie. Belbin (1981) wyróżnił dziewięć ról, których potrzebuje dobrze funkcjonujący zespół.18 [...]

Zakończenie

Z pewnością współpraca w zróżnicowanym zespole nie jest rzeczą łatwą. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że lekarze na co dzień stykają się nie [...]
Do góry