Dermatologia

Zmiany zapalne paliczków dystalnych

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
dr n. med. Marek Kot

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź.

Opis przypadku

Kobieta, lat 60, zgłosiła się do poradni dermatologicznej z powodu nasilenia zmian zapalnych dystalnych paliczków rąk. Pierwsze wykwity chorobowe pojawiły się 5 lat wcześniej i dotyczyły paliczka dalszego kciuka prawej ręki. Pomimo stosowania maści glikokortykosteroidowych zmiany nasilały się okresowo, zwłaszcza po urazach mechanicznych, rozprzestrzeniając się na kolejne palce. Pacjentka zgłaszała dużą bolesność. W badaniu klinicznym stwierdzono nasilony stan zapalny paliczków dystalnych kciuka i palców II, III i IV prawej ręki oraz palca II i IV lewej ręki. Płytki paznokciowe uległy całkowitej destrukcji. W obrębie nasilonego stanu zapalnego widoczne były liczne krosty (ryc. 1). Badania bakteriologiczne i mikologiczne nie ujawniły obecności patogenów.

Zmiany płytek paznokciowych rąk występują w przebiegu następujących chorób:

1. Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn

2. Zmiany dystroficzne płytki paznokciowej typu onychotillomanii

3. Liszaj płaski

4. Liszaj pasmowaty

5. Brodawki wirusowe

6. Onycholiza spowodowana urazem

Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn (L40.2 – acrodermatitis continua Hallopeau)

To przewlekła choroba zapalna charakteryzująca się zmianami krostkowymi zlokalizowanymi na dystalnych częściach palców rąk, rzadziej stóp. Przyczyna dermatozy nie jest w pełni poznana. Uważa się, że powodem zmian jest lokalna dysregulacja procesów...

Zmiany dystroficzne płytki paznokciowej

Powstają w wyniku długotrwałego urazu. Onychofagia, dermatozy arteficjalne, trądzik z wydrapania, trichotillomania i onychotillomania zaliczają się do zaburzeń z kręgu psychodermatologii. Onychofagia to obgryzanie paznokci, natomiast onychotilloma...

Liszaj płaski

U 10% pacjentów wykwity zlokalizowane są na płytkach paznokciowych. Zmiany występują wyłącznie w tej lokalizacji. Na płytce paznokciowej obserwuje się podłużne pofałdowania, rozszczepienia, nieregularne plamy, hiperkeratozę podpaznokciową lub zmni...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Liszaj pasmowaty

Liszaj pasmowaty jest samoograniczającą się dermatozą, częstą wśród dzieci, zwłaszcza dziewczynek w wieku 5-15 lat. Typowe zmiany skórne mają postać pasmowatych ognisk [...]

Brodawki zwykłe

Brodawki zwykłe wywoływane są przez ludzki wirus brodawczaka (HPV – human papilloma virus). Mają postać grudek lub guzków, które ulegają samoistnej [...]

Oddzielanie płytki paznokciowej

Oddzielanie płytki paznokciowej (onycholiza) spowodowane jest działaniem różnych czynników. Najczęstszą przyczyną są urazy (ryc. 6), rzadziej bakteryjne, grzybicze i wirusowe zakażenia aparatu [...]

Komentarz

Zmiany w obrębie płytki paznokciowej nie mogą być traktowane jedynie jako problem kosmetyczny. W licznych badaniach wykazano, że są przyczyną istotnego obniżenia jakości [...]
Do góry