Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane w okolicy anogenitalnej – cz. I

dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosił się 31-letni mężczyzna z powodu stopniowo powiększających się zmian grudkowych barwy cielistej, z tendencją do przerostu, zlokalizowanych na trzonie prącia i wzgórku łonowym. Pierwsze wykwity pojawiły się przed czterema miesiącami i nie powodowały żadnych dolegliwości podmiotowych, dlatego chory nie konsultował się wcześniej z lekarzem. Z upływem czasu pacjent zauważył, że zmian przybywa, co stało się powodem zgłoszenia się do specjalisty. W wywiadzie nie zgłaszał żadnych dolegliwości i chorób ogólnoustrojowych. Od 8 miesięcy utrzymywał kontakty płciowe z jedną partnerką (ryc. 1,2).

Powyższe zmiany należy różnicować z następującymi jednostkami chorobowymi:

1. Kłykciny kończyste

2. Drożdżyca skóry i/lub błony śluzowej

3. Kłykciny płaskie

4. Grudki perliste prącia

Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste, zwane inaczej brodawkami okolicy anogenitalnej, rozwijają się na skutek infekcji różnymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV – human papilloma virus). W ponad 95% przypadków wykrywane są typy 6 i 11, których obecność nie w...

Najczęściej rozpoznanie ustalone jest na podstawie typowego obrazu klinicznego, a w przypadkach wątpliwych badania histopatologicznego lub wirusologicznego (metoda hybrydyzacji wirusowego DNA), które umożliwia ilościowe określenie DNA onkogennych i nieonkogennych typów HPV. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględniać kłykciny kiłowe, mięczak zakaźny, włókniaki miękkie i perliste grudki prącia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Drożdżyca skóry i/lub błony śluzowej okolicy narządów płciowych

Grzyby drożdżopodobne należą do naturalnych komensali przewodu pokarmowego. Często są saprofitami skóry lub błony śluzowej. Obecnie uważa się, że do rozwoju [...]

Kłykciny płaskie

Kłykciny płaskie występują w przebiegu kiły nawrotowej drugiego okresu, czyli od 16 tygodnia po zakażeniu. W tym czasie na skórze i błonie śluzowej obserwuje [...]

Grudki perliste prącia

Grudki perliste prącia nie należą do stanów chorobowych. Pojawiają się zwykle w okresie dojrzewania i dotyczą od kilku do kilkunastu procent zdrowych mężczyzn. [...]
Do góry