Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Najczęstsze błędy
Hematologia
Farmakoterapia
Dietetyka
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Prawo dla lekarza
Onkologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Radiologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny