Konsultacje – inni specjaliści do internistów

Objawy somatyczne wynikające z nieodpowiedniej korekcji wzroku

mgr Weronika Leszczyńska, dyplomowany optometrysta kliniczny

dr n. med. Anna M. Ambroziak, specjalista chorób oczu

Instytut Oka, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna M. Ambroziak, Instytut Oka, aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa; e-mail: ambroziak.ann@gmail.com

Dolegliwości związane z nieskorygowaną lub niedokorygowaną wadą wzroku nie mają zazwyczaj charakteru nagłego. Ich występowanie jest często odczytywane w kategoriach zaburzeń somatycznych objawiających się np. ogólnym zmęczeniem, zawrotami czy bólami głowy. Ważne, aby specjalista pierwszego kontaktu potrafił we właściwy sposób rozpoznać symptomy nieskorygowanej wady wzroku i w odpowiednim momencie skierował pacjenta na badanie specjalistyczne do lekarza okulisty lub optometrysty.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozpoznać objawy wskazujące na nieodpowiednią korekcję wzroku
  • rozpoznać sytuacje wymagające skierowania chorego do specjalisty w celu korekcji wzroku
  • rozpoznać objawy zaburzonej akomodacji wynikającej z wieku chorego
  • wytłumaczyć pacjentowi strategię postępowania w przypadku zaburzonej akomodacji wynikającej z wieku chorego
  • przedstawić współczesne możliwości korekcji wzroku

Wprowadzenie

Narząd wzroku pozwala na odbieranie bodźców z otaczającego świata. Wzrokowe włókna czuciowe mają największą reprezentację mózgową wśród naszych zmysłów, przekazywana dzięki nim informacja wymaga jednak bardzo precyzyjnego receptora. U ponad połowy dorosłych Europejczyków stwierdza się wady refrakcji (krótkowzroczność ≤-0,75, nadwzroczność ≥+1,00, astygmatyzm ≥1,00).1 Bardzo często wada wzroku nie jest korygowana. Według szacunkowych danych co druga osoba dorosła powinna stosować okulary lub soczewki kontaktowe jako formę korekcji, tak jednak nie jest. Ponadto badania pokazują, że ok. 42% niepełnosprawności wzrokowych jest spowodowanych nieskorygowaną wadą wzroku.2 Fakt ten ma silne implikacje ekonomiczne, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym. Może być potencjalną przyczyną spadku produktywności i jakości życia.3,4 Tabela 1 przedstawia wyniki samooceny funkcji związanych ze wzrokiem u pacjentów bez nieskorygowanej wady wzroku i z nieskorygowaną wadą wzroku.4 Wskazują one na istotne różnice w ocenie większości funkcji – od ogólnej jakości widzenia aż po zdrowie psychiczne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy wskazujące na istnienie nieskorygowanej wady układu wzrokowego

Podstawowym objawem nieskorygowanej wady wzroku jest nieostre widzenie. W krótkowzroczności występuje podczas obserwacji dalekich obiektów, natomiast w nadwzroczności nieostry obraz może (ale nie [...]

Czas pojawienia się dolegliwości

W układzie wzrokowym człowieka funkcjonuje wiele mechanizmów niwelujących dolegliwości spowodowane wadami wzroku lub zaburzeniami układu wzrokowego, m.in. wergencja fuzyjna czy akomodacja. Mechanizmy [...]

Podsumowanie

Odpowiednio wczesne skierowanie na kompleksowe badanie do lekarza okulisty lub optometrysty, podczas którego specjalista zdefiniuje przyczynę dolegliwości ogólnych i dobierze odpowiednią optymalną [...]
Do góry