Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Rzadki przypadek mieszanego laryngocele

lek. Magdalena Wacławek

dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska

dr hab. n. med. Jarosław Miłoński

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź; e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

Opis przypadku

Kobieta, lat 59, została przyjęta do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w celu diagnostyki zmiany guzowatej, zlokalizowanej w okolicy lewego kąta żuchwy. Zgłaszała chrypkę, okresowe zaburzenia połykania i zgagę. Podawała, że zmiana, którą zauważyła po raz pierwszy około roku temu, powiększała się niezauważalnie i była okresowo bolesna. Chora okazjonalnie pali papierosy, alkoholu nie nadużywa. Do chwili przyjęcia do kliniki nie była wcześniej diagnozowana z tego powodu.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono zmianę o średnicy ok. 4 cm, zlokalizowaną w okolicy lewego kąta żuchwy, przesuwalną względem podłoża, w dotyku niebolesną. Skóra nad zmianą była niezmieniona, w dotyku miękka, prawidłowo ucieplona. Węzły chłonne szyi palpacyjnie niepowiększone. W laryngoskopii pośredniej z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono: lewy fałd głosowy niewidoczny – przysłonięty przez pogrubiały lewy fałd przedsionkowy.

Badanie wideolaryngostroboskopowe: nagłośnia niezmieniona. Prawy fałd głosowy gładki, prawidłowo ruchomy. Lewy fałd głosowy niewidoczny, całkowicie przysłonięty przez przekrwiony, przerośnięty lewy fałd przedsionkowy. Prawy fałd przedsionkowy lekko pogrubiały. Fonowanie fałdami przedsionkowymi (ryc. 1). Nalewki symetryczne, obustronnie obrzęknięte, przekrwione, prawidłowo ruchome. Błona śluzowa okolicy międzynalewkowej przekrwiona, obrzęknięta – zmiany refluksowe. Szpara głośni szeroka. Zachyłek gruszkowaty lewy spłycony, prawy prawidłowy. Stwierdzono przerost lewego fałdu przedsionkowego. Podejrzewano guz (torbieli) kieszonki krtaniowej po stronie lewej (ryc. 2).

USG szyi: w miejscu widocznego zgrubienia po stronie lewej nie uwidoczniono żadnej konkretnej zmiany. Zaobserwowano natomiast cechy odmy podskórnej na odcinku 2 cm. Dodatkowo w dolnym biegunie lewej ślinianki przyusznej stwierdzono słabo konturowane ognisko hipoechogeniczne o średnicy 10 mm.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

Laryngocele to rzadka choroba, polegająca na torbielowatym poszerzeniu woreczka krtaniowego, będącego ślepo zakończonym uwypukleniem w 1/3 przedniej części dna kieszonki krtaniowej. Woreczek [...]

Komentarz

Przyczyny powstawania laryngocele są jednoznacznie trudne do określenia. Do grupy ryzyka możemy zaliczyć osoby narażone na powtarzające się wysokie ciśnienie w krtani, [...]

Podsumowanie

Laryngocele jest zmianą chorobową, która może współistnieć z innymi chorobami zapalnymi i rozrostowymi, a zwłaszcza z nowotworami złośliwymi. Często wymaga rozszerzonej diagnostyki w warunkach szpitalnych.
Do góry