Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała mgr inż Małgorzata Sobczyk

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW w Warszawie

Adres do korespondencji: mgr inż. Małgorzata Sobczyk, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW; e-mail: sobczyk.malgorzata@gmail.com

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Mężczyzna, 28 lat, prawidłowa masa ciała, bez zdiagnozowanych chorób przewlekłych. Skarży się na luźne stolce, szczególnie po spożyciu kawy (bez względu na sposób parzenia), jabłek oraz nabiału i ostrych przypraw. Pacjent zaobserwował pierwsze objawy ok. 4-5 miesięcy temu, natomiast przez ten czas doszło do kilku samoistnych remisji. Pół roku temu zmienił miejsce zatrudnienia. Przez ostatnich 6 miesięcy nie przyjmował antybiotyków, nie leczył się. Morfologia z rozmazem oraz lipidogram pozostawały w normie. Jakie postępowanie należy wdrożyć?

a. Dieta z wykluczeniem produktów drażniących (wytypowanych przez pacjenta) oraz zalecenie zapoznania się z technikami łagodzenia stresu

b. Dieta z kontrolowaną podażą tłuszczów i produktów pochodzenia zwierzęcego, oparta na produktach roślinnych, wykluczająca produkty drażniące (zgłoszone przez pacjenta) oraz ograniczająca spożycie cukru dodanego. Dodatkowo wprowadzenie probiotykoterapii szczepami Lactobacillus i Bifidobacterium

c. Na miesiąc dieta lekkostrawna ze zmniejszoną podażą błonnika, który może pogłębiać efekt przeczyszczający, następnie próba prowokacji pokarmami drażniącymi

d. Dieta bezglutenowa połączona z dietą ograniczającą podaż sacharydów fermentujących i polioli (FODMAP)

e. Wystarczy jedynie wykluczenie produktów drażniących oraz suplementacja kwasami omega 3

Komentarz

Jeżeli pacjent uskarża się jedynie na zmienną konsystencję stolca, natomiast nie występują bóle brzucha, obniżenie nastroju, wzdęcia, wysypka, suchość błon śluzowych lub nadmierna produkcja śluzu, warto skupić się na mechanicznym drażniącym efekcie spożywanych produktów. Nawet jeśli nie przyjmował on antybiotyków w ostatnim roku, warto założyć, że mikrobiom może być osłabiany ze względu na zatrucie (o którym pacjent nie pamięta), stres czy okazjonalną nadmierną podaż alkoholu. Aby odbudować mikrobiom i przywrócić równowagę w śluzówce jelita, nie należy również ograniczać podaży włókna pokarmowego.

Do góry