Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Standardy w leczeniu
Pulmonologia
Najczęstsze błędy
Psychiatria
Rehabilitacja
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Onkologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Radiologia
Zgodnie z prawem
Egzamin z medycyny