Dermatologia

Wykwity rumieniowe zlokalizowane na podudziach

dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosiła się 48-letnia kobieta. Skarżyła się na rumień z towarzyszącym bólem w okolicy podudzia prawego, utrzymujący się od kilku dni. Zgłaszała ogólne złe samopoczucie, uczucie rozbicia, bóle mięśni, dreszcze i gorączkę (38,2°C). Po kilku dniach w obrębie wykwitów rumieniowych pojawiły się zmiany pęcherzowe. Ich pokrywy pękały, pozostawiając nadżerki i powierzchowne owrzodzenia pokryte strupem (ryc. 1). Zmiany tego typu pojawiły się u pacjentki po raz pierwszy w życiu. Dotychczas nie była ona leczona przez dermatologa. Nie choruje przewlekle na schorzenia ogólnoustrojowe i nie przyjmuje leków.

W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę następujące jednostki chorobowe:

1. Różę

2. Wyprysk podudzi (kontaktowe zapalenie skóry)

3. Zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych

4. Zapalenie tkanki podskórnej (cellulitis)

Róża

Charakteryzuje się występowaniem rumienia o połyskliwej powierzchni, wyraźnie odgraniczonego od otaczającej skóry zdrowej. Towarzyszy mu ból samoistny i uciskowy. Skóra i tkanka podskórna mogą być obrzęknięte, a okoliczne węzły chłonne powiększone. To choroba o etiologii bakteryjnej – czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój zmian są zazwyczaj paciorkowce grupy A. Paciorkowców nie udaje się jednak hodować z wymazów ze skóry. Typowe dla róży są nagły początek zmian oraz objawy ogólne w postaci gorączki, dreszczy i złego samopoczucia. Choroba występuje najczęściej na podudziu i policzku. Wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra (najczęściej w wyniku urazu).

W róży podudzia do pęknięcia naskórka dochodzi najczęściej w przebiegu grzybicy międzypalcowej stóp. W przypadku policzka uszkodzenie skóry spowodowane jest zwykle opryszczką wargową, rzadziej infekcją wewnątrzpochodną. Zakażenie może być również następstwem nosicielstwa paciorkowca w nozdrzach. Niekiedy w obrębie zmian skórnych pojawiają się wykwity pęcherzowe. Rozpoznaje się wówczas różę pęcherzową.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyprysk (żylakowaty) podudzi (kontaktowe zapalenie skóry)

Stanowi jedną ze składowych obrazu klinicznego przewlekłej choroby żylnej (CVD – chronic venous disease). W ramach klasyfikacji kliniczno-etiologiczno-anatomiczno-patofizjologicznej (CEAP) przewlekłej choroby żylnej [...]

Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych

Charakteryzuje się powstaniem zakrzepu w układzie żył głębokich, tzn. pod powięzią głęboką kończyn dolnych. Do jego rozwoju przyczyniają się: zwolnienie przepływu krwi [...]

Zapalenie tkanki podskórnej (cellulitis)

Może być wywołane przez różne bakterie, które wnikają do skóry po urazie, z zanieczyszczonych ran lub ran zadanych przez zwierzęta. Stwierdza się [...]
Do góry