Nefroprotekcja a nadciśnienie

prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nadciśnienie tętnicze, niezależnie od etiologii, jest głównym czynnikiem determinującym postęp upośledzenia czynności nerek we wszystkich nefropatiach. Zalecenia PTNT z 2015 roku odniosły się do preferowanego leku blokującego układ RAA, powołując się na wyniki najnowszej metaanalizy badań w tej grupie pacjentów, wskazującej na większy odległy efekt kardio- i nefroprotekcyjny inhibitorów ACE. W latach 90. ubiegłego wieku przeprowadzono badanie REIN, które zmieniło paradygmat leczenia inhibitorami ACEi chorych z nefropatiami. Badanie REIN (Ramipril Efficacy in Nephropathy) zaplanowano w celu oceny wpływu ramiprylu na przebieg przewlekłych nefropatii niecukrzycowych z białkomoczem. Wykazano, iż ramipryl powoduje zwolnienie lub stabilizację tempa utraty filtracji kłębuszkowej (GFR) oraz zmniejsza prawie o połowę ryzyko wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek i opóźnia jej wystąpienie. Dlatego grupa z Bergamo (autorzy REIN), pisząc o tej grupie leków, odpowiada na postawione sobie pytanie „When to start, why possibly never to stop?”, by jak najwcześniej rozpocząć lecznie nefroprotekcyjne inhibitorem konwertazy i kontynuować je przez jak najdłuższy czas, tj. przez całe życie, by osiągnąć jak największe korzyści.

Do góry