Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Reumatologia
Geriatria
Diabetologia
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Przypadek kliniczny
Kierowanie do specjalisty
Profesjonalizm
Radiologia
Dermatologia
Dla pacjenta