Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowali dr n. med. Joanna Kur-Zalewska i prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n med. Witold Tłustochowicz, dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: tlustochowicz@o2.pl, jkur-zalewska@wim.mil.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. 54-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu bólu barków, nadgarstków, stawów rąk, kolanowych i stóp oraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Bóle występują od ok. miesiąca, są najbardziej nasilone w nocy i nad ranem, ze sztywnością poranną trwającą co najmniej 60 minut. Chora jest przewlekle leczona z powodu nadciśnienia tętniczego. Nie zgłasza dolegliwości ze strony innych narządów, urazów i infekcji w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Wywiad rodzinny w kierunku chorób stawów negatywny. W badaniu przedmiotowym z nieprawidłowości stwierdzono bolesność prawego barku i nadgarstków, obrzęk nadgarstków, stawów śródręczno-paliczkowych I, V prawej ręki i II-III lewej ręki, stawu międzypaliczkowego bliższego II prawej ręki i IV lewej ręki oraz lewego stawu skokowego. Badania laboratoryjne wykazały jedynie przyspieszone OB (55 mm po 1 h) i zwiększone CRP (2,2 mg/dl). Jakie postępowanie jest najwłaściwsze w tym przypadku?

a. Podejrzenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), wykonanie RTG rąk i stóp w celu potwierdzenia rozpoznania

b. Wykonanie w pierwszej kolejności USG zajętych stawów w celu potwierdzenia ich zapalenia, a następnie przynajmniej jednego z markerów serologicznych RZS (RF – czynnik reumatoidalny i/lub ACPA – przeciwciała antycytrulinowe)

c. Podejrzenie RZS, wykonanie przynajmniej jednego markera serologicznego choroby (RF i/lub ACPA) w celu potwierdzenia rozpoznania

d. Rozpoznanie niezróżnicowanego zapalenia stawów, włączenie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na 3 miesiące i dalsza obserwacja reumatologiczna

e. Rozpoznanie niezróżnicowanego zapalenia stawów, wykonanie następujących badań w celu ustalenia przyczyny: przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), RF, ACPA, przeciwciała przeciw Yersinia, przeciw Chlamydia, ASO, kwas moczowy, HLA B27 oraz RTG rąk, stóp i stawów krzyżowo-biodrowych

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Obraz kliniczny w opisanym przypadku wskazuje na RZS. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EULAR/ACR z 2010 r. do rozpoznania RZS muszą być spełnione dwa warunki [...]

Komentarz

Po rozpoznaniu RZS należy jak najszybciej wdrożyć leczenie LMPCh. Jego celem jest uzyskanie trwałej remisji lub co najmniej niskiej aktywności choroby. [...]

Komentarz

W opisanym przypadku typowy obraz kliniczny (nagły napad zapalenia stawów, z ich zaczerwieniem i wzmożonym uciepleniem, z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego w surowicy, liczne obciążenia sercowo-naczyniowe [...]

Komentarz

Chora ma ponad 50 lat, zgłasza obustronny ból i ograniczenie ruchomości barków, odnotowano też podwyższone wskaźniki stanu zapalnego. Spełnia więc obowiązkowe kryteria [...]

Komentarz

W terapii pierwszego rzutu polimialgii reumatycznej wykorzystuje się GKS. Obecnie zaleca się jak najkrótsze stosowanie jak najniższej skutecznej dawki, początkowo 12,5-25 mg/24 [...]

Komentarz

Zgodnie z rekomendacjami ASA/EULAR z 2016 r. postępowania w osiowej spondyloartropatii leczenie powinno być dobrane indywidualnie dla każdego chorego. Wybór leku zależy od obecnie [...]

Komentarz

Powyższy obraz kliniczny wskazuje na twardzinę układową. Chorobę można rozpoznać już na podstawie następujących objawów: sklerodaktylia, naparstkowate blizny na opuszkach palców, [...]

Komentarz

Leczenie tocznia nerkowego ma na celu jak najdłuższe zachowanie funkcji nerek i zmniejszenie śmiertelności, przy równoczesnym uniknięciu lub przynajmniej zminimalizowaniu działań niepożądanych [...]

Do góry