Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Opinia eksperta
Alergologia
Choroby zakaźne
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Zgodnie z prawem
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Onkologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Radiologia
Dla pacjenta