Program edukacyjny: dermatologia

Owrzodzenie skóry głowy imitujące proces nowotworowy

lek. Iwona Kuczborska, lek. Aleksandra Murawska-Jasak, dr n. med. Joanna Maj

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM, Wrocław

Medycyna po Dyplomie 2009; 18/7:59-62

Program edukacyjny akredytowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i koordynowany przez prof. dr. hab. med. Eugeniusza Barana

Opis przypadku

  • Small ryc1 opt
  • Small ryc2 opt

Rycina 1 i 2. Owrzodzenia z dużym nawarstwionym strupem

54-letnia kobieta została przyjęta do Kliniki Dermatologii AM we Wrocławiu w celu diagnostyki i leczenia rozwijającej się od kilku miesięcy zmiany na owłosionej skórze głowy. Jak twierdziła pacjentka, początkowo pojawiło się ogniskowe wyłysienie z pojedynczymi nadżerkami. Przy przyjęciu obserwowaliśmy owrzodzenie z dużym, nawarstwionym, bardzo twardym strupem, o wymiarach ok. 5×3 cm (ryc. 1, 2). Pacjentka nie zgłaszała dolegliwości. Twierdziła, że nie doszło do żadnych urazów mechanicznych. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. Podczas hospitalizacji pobrano wycinek z brzegu owrzodzenia do badania histopatologicznego, w którym nie wykryto komórek nowotworowych. Badania mykologiczne i bakteriologiczne nie potwierdziły zakaźnego charakteru zmiany. W badaniu immunologicznym również uzyskano ujemny wynik. W trakcie pobytu na oddziale ze względu na bardzo niejasną etiologię owrzodzenia przeprowadzono konsultację psychiatryczną, w czasie której pacjentka wypowiadała myśli urojeniowe. Rozpoznano ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń. Konsultujący psychiatra zalecił skierowanie pacjentki do poradni psychiatrycznej. Obecnie pacjentka znajduje się pod opieką dermatologiczną oraz psychiatryczną. Stosując leki przyspieszające gojenie ran oraz terapię przeciwpsychotyczną, uzyskano znaczne zmniejszenie wielkości owrzodzenia.

Pytania (może być kilka prawidłowych odpowiedzi):

1. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem w przedstawianym przypadku jest:

a) Trichotillomania

b) Dysmorfofobia

c) Dermatitis artefacta

d) Owrzodzenie skóry pochodzenia naczyniowego


2. Opisywana jednostka chorobowa występuje najczęściej u:

a) Dzieci

b) Młodych dorosłych

c) Kobiet

d) Ludzi w podeszłym wieku


3. Opisywanej chorobie mogą towarzyszyć następujące zaburzenia psychiczne:

a) Myśli urojeniowe

b) Depresja

c) Zaburzenia osobowości o typie borderline

d) Wszystkie powyższe


4. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące diagnostyki opisywanej choroby:

Do góry