a) Niemożność powstrzymania się od wyrywania włosów; czynność ta poprzedzona jest wzrastającym napięciem, a po jej zakończeniu następuje uczucie ulgi lub zadowolenia

b) Przymus zjadania włosów

c) Synonim łysienia plackowatego

d) Nadmierny porost włosów


9. Zespół Münchhausena to:

a) Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych bądź psychicznych

b) Zachłystowe zapalenie płuc

c) Synonim hipochondrii

d) Zespół zaburzeń psychicznych


10. Dysmorfofobia to:

a) Zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się subiektywnym wrażeniem zaburzenia estetyki własnego ciała, mimo braku widocznych defektów w wyglądzie (bądź wyolbrzymienie jakiegoś defektu)

b) Zaburzenie odżywiania

c) Rodzaj samouszkodzeń

d) Synonim zespołu Münchhausena

Do góry