Medycyna po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07/2009
Słowo wstępne
Edytorial
  • Edytorial Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński1

    prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski2

    prof. dr hab. med. Liliana Majkowska3

    prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski4

Nowości w praktyce
Sympozjum: endokrynologia sympozjum: endokrynologia
Sympozjum: endokrynologia
Horyzonty medycyny horyzonty medycyny
Program edukacyjny: dermatologia
Program edukacyjny: diabetologia
Program edukacyjny: szczepienia osób dorosłych
Być lekarzem być lekarzem