Edytorial

Edytorial

doc. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki1

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski2

prof. dr hab. med. Jerzy Głuszek3

dr n. med. Maciej Kostrubiec4

prof. zw. dr hab. med. Ida Kinalska5

prof. dr hab. med. Michał Kurek6

dr n. med. Tadeusz M. Zielonka7

1Instytut Kardiologii, Warszawa
2 Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, Warszawa
3 Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM, Poznań
4 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, Warszawa
5 Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok
6 Zakład Alergologii Klinicznej PAM, Szczecin
7 Przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej WUM, Warszawa

Sympozjum: choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa, a zwłaszcza ostre zespoły wieńcowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia. Na chorobę wieńcową cierpi prawie milion dorosłych Polaków i wciąż obserwuje się stały wzrost zapadalności. Co roku w Polsce dochodzi do 100 tys. zawałów serca. Szczególnie niekorzystna jest tendencja do pojawiania się choroby wieńcowej u coraz młodszych osób, coraz częściej stwierdza się ją już u 20-30-latków. Wydaje się, że najsilniejszym czynnikiem ryzyka jest w tej grupie chorych palenie tytoniu. Niepokojące jest także zwiększanie się liczby kobiet z chorobą wieńcową. Zaobserwowano, że u kobiet większe niż u mężczyzn jest ryzyko zgonu po zawale z uniesieniem odcinka ST. Szybko powiększa się też grupa trudnych do leczenia chorych w podeszłym wieku, zwykle obciążonych wieloma innymi chorobami. W tej grupie większa jest śmiertelność w przebiegu zawału, ale po przebyciu ostrej fazy rokowanie jest dobre i porównywalne z osobami młodymi, także po rewaskularyzacji.

Niekorzystnym zmianom w epidemiologii choroby wieńcowej towarzyszy szybki rozwój nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. W Polsce stają się one też coraz dostępniejsze. Liczne badania kliniczne omawiane na kongresach polskich, europejskich i amerykańskich pozwalają na wybór odpowiednich metod leczenia. Ostatnio na kongresie American College of Cardiology w Chicago przedstawiono między innymi wyniki badania ASTEROID (dowodzącego regresji miażdżycy tętnic wieńcowych pod wpływem leczenia rosuwastatyną), PERISCOPE (zatrzymanie postępu miażdżycy tętnic wieńcowych u chorych z cukrzycą leczonych pioglitazonem), STRADIVARIUS (zwolnienie postępu choroby wieńcowej dzięki leczeniu rimonabantem, lekiem wspomagającym obniżenie masy ciała) czy On-TIME 2 (zastosowanie tirofibanu w okresie przedszpitalnym poprawia przeżycie chorych z zawałem z uniesieniem odcinka ST).

Szczególnie dużo jest kontrowersji wokół stentów uwalniających leki (DES), co przekłada się na zmniejszenie częstości ich wykorzystywania w ostatnich latach (rejestry CRUSADE, ACTION). Omówieniu tego zagadnienia poświęcony jest artykuł Ajay K. Jaina i Anthony’ego Mathura oraz komentarz doc. Zbigniewa Chmielaka.

Z tym problemem wiąże się bardzo ściśle stosowanie leczenia antyagregacyjnego. Udowodniono, że nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania klopidogrelu zwiększa ryzyko zawału serca u chorych z wszczepionymi stentami. Utrzymuje się tendencja...

Zwykle bardzo dużo problemów diagnostycznych i terapeutycznych sprawiają kardiologom chorzy z cukrzycą. Niedawno stwierdzono, że w przypadku zawału serca docierają do pracowni kardiologii interwencyjnej z największym opóźnieniem, co może mieć zwią...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

sYMPOZJUM: choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa, a zwłaszcza ostre zespoły wieńcowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia. Na chorobę wieńcową [...]

być lekarzem

W artykule Raymond Tallis włącza się do niezwykle ważnej debaty dotyczącej tego, jaki jest i jaki powinien być charakter medycyny jako [...]

Program edukacyjny: hipertensjologia

Skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w naszym kraju jest ciągle wysoce niezadowalająca. Ocenia się, że tylko u 15% naszych chorych udaje się [...]

Program edukacyjny: diabetologia

Artykuł Rogera K. Schindhelma, Michaeli Diamant i Roberta J. Heinego powstał w Uniwersytecie Medycznym w Amsterdamie. Dotyczy stłuszczenia wątroby, które najczęściej [...]

Program edukacyjny:

Alergia to prowadząca do objawów chorobowych nadwrażliwość osób uczulonych na pospolite i z gruntu niepatogenne czynniki otaczającego środowiska. Czynniki takie nazywamy [...]

alergologia

Alergia to prowadząca do objawów chorobowych nadwrażliwość osób uczulonych na pospolite i z gruntu niepatogenne czynniki otaczającego środowiska. Czynniki takie nazywamy [...]

Program edukacyjny: choroby Płuc

Walka z rakiem często kończy się przegraną. Szczególnie dotyczy to raka płuca, który jest dziś zdecydowanie najczęstszą przyczyną zgonów z powodu [...]

Do góry