Opinia eksperta

Kluczowe zmiany w leczeniu dyslipidemii 2017 – cz. 3

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

I Katedra i Klinika Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM

W ogłoszonych w 2016 roku nowych wytycznych leczenia dyslipidemii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) wprowadzono bardziej restrykcyjne docelowe stężenia LDL-cholesterolu (LDL-C) dla pacjentów bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, ustalono jednak przede wszystkim po raz kolejny gradację celów leczenia.

Do góry