Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Opinia eksperta
Geriatria
Gastroenterologia
Angiologia
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Pierwszy dyżur
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Radiologia
Farmakoterapia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta