Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Przewlekłe jednostronne bóle szyi przy ruchach głowy i przełykaniu

dr hab. n. med. Jarosław Miłoński

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, II Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź; e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 28, przyjęty do kliniki z powodu bólów szyi po stronie lewej, promieniujących do ucha lewego. Bóle ciągłe o zmiennym nasileniu utrzymywały się od ok. 3 lat. Nasilały się przy ruchu głową, szczególnie podczas przygięcia głowy oraz przełykania. Chory nie zgłaszał innych dolegliwości.

Na podstawie obserwacji klinicznej, po analizie wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem tomografii komputerowej wyrostków rylcowatych z rekonstrukcjami 3D (prawy długości ok. 45 mm, lewy ok. 39 mm) pacjenta zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym do plastyki wyrostka rylcowatego lewego z dostępu wewnętrznego. Kilka dni po operacji, po wygojeniu się rany w gardle, dolegliwości ustąpiły całkowicie.


Przez ostatnie 3 lata pacjent był diagnozowany i leczony w innym ośrodku. Gdy po raz pierwszy w 2013 r. zgłosił się do laryngologa, rozpoznano guz okolicy podżuchwowej lewej. Wykonano wówczas operację usunięcia guza lewej okolicy podżuchwowej. Badanie histopatologiczne wykazało odczynowo powiększony węzeł chłonny.

W 2014 r. z powodu utrzymujących się dolegliwości oraz wykrycia zmian zapalnych zatok przynosowych u chorego przeprowadzono: obustronną antrostomię środkową, frontoetmoidektomię po stronie lewej oraz obustronną plastykę małżowin nosowych środkowych. W tym samym ośrodku podczas dalszej diagnostyki w 2015 r. rozpoznano zespół Eagle’a. Pacjenta zakwalifikowano do operacji z dostępu zewnątrzustnego. Po wykonaniu pierwszego etapu – usunięcia migdałków podniebiennych – odstąpiono od kolejnych etapów operacji. Zalecono dalsze leczenie w innym ośrodku. W Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi zakwalifikowano go do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

Jakie objawy są charakterystyczne dla zespołu Eagle'a?

Wyrostek rylcowaty znajduje się w bezpośredniej styczności z wieloma nerwami i naczyniami. Do przodu i przyśrodkowo od wyrostka rylcowatego przebiega nerw twarzowy, przyśrodkowo – nerw dodatkowy i nerw błędny.1,2 W niewielkiej odległości przechodz...

Zespół Eagle’a charakteryzuje się bardzo licznymi i różnorodnymi objawami klinicznymi, z których żaden nie jest charakterystyczny dla rozpoznania tej jednostki chorobowej. Ponadto w konkretnym przypadku zazwyczaj występuje tylko część z nich, co d...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny

Korelację dolegliwości w okolicy bocznej szyi i gardła z nadmiernie długim wyrostkiem rylcowatym opisał w 1937 i 1948 r. Watt Eagel.7 Rozróżniał ona dwa odmienne typy [...]

Rozpoznanie

Trudności diagnostyczne w zespole Eagle’a uświadamia szeroki zakres diagnostyki różnicowej, jaki należy brać pod uwagę. Należy wykluczyć stany zapalne głowy i szyi (przewlekłe zapalenie [...]

Leczenie

Leczenie zespołu Eagle’a może być zachowawcze lub operacyjne. Trwałe wyleczenie metodami zachowawczymi nie zawsze jest możliwe. Stosowane są leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, miejscowe [...]

Podsumowanie

Chociaż zespół Eagle’a występuje rzadko, powinien być brany pod uwagę w diagnostyce jednostronnych bólów gardła i szyi, szczególnie gdy objawy utrzymują się od dawna. [...]

Do góry