Program edukacyjny: kardiologia

Program edukacyjny: kardiologia

dr n. med. Adam Ostrzycki

II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Medycyna po Dyplomie 2007;16/1:111-114

Opis przypadku

Chora lat 70 z nadciśnieniem tętniczym, leczona przewlekle enarenalem i spironolaktonem, po przebytym przed kilku laty zawale serca ściany przedniobocznej leczonym w ostrej fazie angioplastyką przezskórną gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu i po operacji wszczepienia pomostu tętniczego do gałęzi przedniej zstępującej została przyjęta do kliniki w celu ponownego wykonania badania kontrastowego tętnic wieńcowych z powodu bólów w klatce piersiowej występujących w trakcie większych wysiłków fizycznych (CCS II).

W badaniu przedmiotowym i w badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono cech niewydolności serca, nadczynności tarczycy ani niewydolności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy 0,9 mg/dl, potasu K+ 4,3 mEq/l).

Wstrzymano podawanie spironolaktonu, ale z powodu wyższych wartości ciśnienia tętniczego lekarz dyżurny zlecił Tialorid (hydrochlorotiazyd z amyloridem). Następnego dnia wykonano koronarografię z próbą uwidocznienia pomostu tętniczego, co wymagało podania większej ilości kontrastu niż rutynowo w trakcie koronarografii. Pomostu nie uwidoczniono (niedrożność); w gałęzi przedniej zstępującej stwierdzono dwukrotne zwężenie do 50%, a odcinki nasierdziowe pozostałych tętnic wieńcowych były bez istotnych zmian miażdżycowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Hiperkaliemia zagraża przede wszystkim chorym z niewydolnością nerek, a u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach kardiologii interwencyjnej może towarzyszyć niewydolności nerek spowodowanej użyciem kontrastu do badań [...]