Program edukacyjny: alergologia

Program edukacyjny: alergologia

lek. med. Elżbieta Matusz1

prof. dr hab. med. Michał Kurek2

1Poradnia Alergologiczna Szpitala SPZZOZ w Gryficach
2Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Medycyna po Dyplomie 2007;16/3:51-56
Program edukacyjny koordynowany przez prof dr hab. med. Michała Kurka

Opis przypadku

51-letnia kobieta trafiła do nas w październiku z objawami ze strony nosa (wodnista wydzielina, świąd, napady kichania, upośledzenie drożności) i spojówek (pieczenie, zaczerwienie), które po raz pierwszy pojawiły się wiosną 2001 r. Od tego czasu powracają każdego roku w okresie od połowy marca do końca maja. W latach 2005 i 2006 towarzyszyły im epizody kaszlu i świszczącego oddechu. Przyczyną szczególnego niepokoju pacjentki jest jednak zdarzenie, które miało miejsce w maju 2001 roku, kiedy to bezpośrednio po wypiciu soku z surowej marchwi odczuła świąd warg i gardła z uczuciem ucisku. Objawom tym towarzyszyła chrypka oraz świszczący oddech. Lekarz pogotowia odnotował epizod obturacji oskrzeli i obrzęk twarzy. Objawy ustąpiły po podaniu hydrokortyzonu i leków przeciwhistaminowych (klemastyny, fenazoliny). Od tego czasu pacjentka unika surowej marchwi, przy czym toleruje gotowaną. Wiosną 2002 r. wystąpiły dwa epizody świądu ust i gardła po spożyciu surowej papryki oraz kiwi (oba produkty zostały wyeliminowane z diety). Pozostałe warzywa i owoce pacjentka toleruje. Przed 2001 r. nie odnotowano reakcji z nadwrażliwości i schorzeń z kręgu atopii (tab. 1).

Obecnie pacjentka jest wolna od objawów. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń ani zaburzeń wentylacji (spirometria). Odnotowaliśmy silnie dodatnie natychmiastowe odczyny skórne na pyłki drzew, a w surowicy wysokie miano przeciwciał IgE (sIgE) skierowanych przeciwko determinantom pyłków brzozy (41,67 kj./l, ELISA) (tab. 2). Poszukując cech uczulenia na marchew, kiwi i paprykę wykonaliśmy punktowe testy skórne z tymi pokarmami w postaci surowej (także z sokiem z marchwi) oraz gotowanej, uzyskując wyniki dodatnie (tab. 3, ryc. 2, 3). Biorąc pod uwagę, że objawy nadwrażliwości na każdy z tych pokarmów wystąpiły tylko raz, przeprowadziliśmy otwarty test prowokacji wargowej sokiem z surowej marchwi oraz miąższem owocu kiwi, uzyskując wyniki ujemne. esowy nieżyt nosa i spojówek oraz astmę w przebiegu alergii IgE-zależnej na pyłki brzozy. Uzupełnij to rozpoznanie.

Pytania (tylko jedna odpowiedź prawidłowa):

1. Wywiad, badanie przedmiotowe i wyniki wykonanych badań wskazują na:

a) Zespół alergii jamy ustnej wywoływany przez marchew, kiwi i paprykę. Alergia krzyżowa na pokarmy u osoby z alergią IgE-zależną na pyłki brzozy.

b) Anafilaksję II stopnia wywołaną przez marchew oraz epizody zespołu alergii jamy ustnej wywołane przez kiwi i paprykę. Alergia krzyżowa na pokarmy u osoby z alergią IgE-zależną na pyłek brzozy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Alergia na pokarmy roślinne jest częstym problemem osób z alergią IgE-zależną na pyłki drzew, której wiodącymi objawami są okresowy nieżyt nosa i spojówek [...]

Do góry