Program edukacyjny: kardiologia

Program edukacyjny: kardiologia

Dr med. Adam Ostrzycki 

II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa
Medycyna po Dyplomie 2007;16/5:89-92

Opis przypadku

Mężczyzna lat 53 z nadciśnieniem tętniczym od wielu lat i umiarkowaną niedomykalnością zastawki mitralnej, prawdopodobnie poreumatyczną, został przeniesiony ze szpitala macierzystego po dwukrotnym zasłabnięciu i pełnej utracie przytomności.

W dniu przyjęcia wykonano EKG (elektrokardiogram 1).

Pytanie 1. W przedstawionym powyżej elektrokardiogramie można stwierdzić (odpowiedzi prawidłowych może być kilka):

a) Rytm zatokowy 70/min

b) Blok przedsionkowo-komorowy I°

c) Blok przedsionkowo-komorowy II° 2:1

d) Blok przedsionkowo-komorowy II° zaawansowany

e) Blok przedsionkowo-komorowy III°


Tego samego dnia wykonano zabieg implantacji stymulatora serca; po zabiegu wykonano kolejne badanie EKG (elektrokardiogram 2).

Pytanie 2. Które ze stwierdzeń jest nieprawdziwe

a) Elektrokardiogram przedstawia rytm zatokowy

b) Przedsionki nie są stymulowane

c) Wystymulowane są zespoły komorowe

d) Stwierdza się niedokrwienie ściany bocznej (ujemne załamki T w odprowadzeniu aVL)

e) Może to być stymulacja typu DDD

Komentarz

Blok przedsionkowo-komorowy II˚ zaawansowany

Zaawansowany (wysokiego stopnia) blok przedsionkowo-komorowy przy zachowanym rytmie zatokowym wyraża się w zapisie EKG stosunkiem załamków P do QRS 3:1 bądź wyższym 4:1, 5:1 itd. Oznacza to, że na 3, 4 bądź 5 załamków P przypada 1 zespół QRS, czyl...

Do góry