Dermatologia

Pokrzywka ostra objawem nadwrażliwości na lek lub infekcji

lek. Klaudia Orłowska-Orlik
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

36-letnia kobieta zgłosiła się na izbę przyjęć Kliniki Dermatologii i Wenerologii zaniepokojona rozsianymi zmianami skórnymi utrzymującymi się od pięciu dni, sprawiającymi silne dolegliwości podmiotowe w postaci świądu (ryc. 1). Z wywiadu wynikało, że trzy dni przed pojawieniem się objawów z powodu zakażenia układu moczowego przyjmowała preparat, którego substancją czynną jest furazydyna (3 razy na dobę 50 mg). Chora pozostawała w stanie ogólnym dobrym. W badaniu przedmiotowym na skórze tułowia i kończyn stwierdzono liczne wykwity rumieniowo-obrzękowe bladoróżowej barwy o nieregularnych kształtach i zróżnicowanej średnicy. Mimo narastania objawów skórnych pacjentka kontynuowała leczenie – łącznie przez 5 dni. Ponadto zgłosiła, że podobny epizod miał miejsce kilka miesięcy wcześniej, a jego przyczyny nie ustalono.

Zlecono terapię cetyryzyną 2 razy dziennie po 10 mg, a miejscowo maść hydrokortyzonową 2 razy dziennie. Obserwowano stopniowe wchłanianie się zmian skórnych aż do ich całkowitego ustąpienia w ciągu 4 kolejnych dni.

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić następujące choroby:

1. Pokrzywkę ostrą

2. Pokrzywkę przewlekłą

3. Pogryzienie przez owady

4. Rumień wielopostaciowy

Pokrzywka ostra

Pokrzywka ostra jest chorobą ważną również z epidemiologicznego punktu widzenia, ponieważ 15-24% populacji co najmniej raz w życiu doświadcza mniej lub bardziej nasilonego wysiewu bąbli pokrzywkowych. Zmiany mają zwykle podłoże alergiczne, dlatego nieocenioną rolę w ustaleniu czynnika sprawczego odgrywa szczegółowo zebrany wywiad dotyczący zwłaszcza wprowadzenia nowych leków, suplementów diety, preparatów ziołowych, szczepień, przebytych niedawno infekcji, ugryzień bądź użądleń owadów, ekspozycji zawodowej.

Choroba objawia się wysiewem charakterystycznych, zazwyczaj licznych, zlewających się ze sobą polimorficznych wykwitów rumieniowo-obrzękowych barwy bladoróżowej, zwanych bąblami pokrzywkowymi. Uwagę zwraca (a wręcz sugeruje rozpoznanie) duża dynam...

Co ważne, w przebiegu ostrej pokrzywki spontanicznej nie zaleca się rutynowego postępowania diagnostycznego i rozszerzonych badań laboratoryjnych. Pokrzywkę ostrą od innych typów odróżnia jej samoograniczający się charakter, a leczenie zwykle konc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pokrzywka przewlekła

Nie ma możliwości zróżnicowania pokrzywki ostrej i przewlekłej tylko na podstawie badania przedmiotowego (ryc. 1, 2). Pozwala na to dopiero zastosowanie kryterium [...]

Pogryzienie przez owady, np. przez pluskwy

Pluskwa domowa jest gatunkiem owada żywiącego się krwią ludzką. Bytuje w najbliższym otoczeniu łóżka, pod listwami podłogowymi lub tapicerką. Z ukrycia wychodzi najczęściej [...]

Rumień wielopostaciowy

Rumień wielopostaciowy jest skórnym i śluzówkowym objawem nadwrażliwości na wiele nieswoistych czynników. W praktyce zmiany wyzwalane są najczęściej przez reaktywację wirusa opryszczki lub [...]

Do góry