Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Farmakoterapia
Standardy leczenia
Najczęstsze błędy
Kardiologia
Gastroenterologia
Choroby zakaźne
Standardy
Konsultacje
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Pierwszy dyżur
Zgodnie z prawem
Profesjonalizm
Dermatologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta