Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowali prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski i dr n. med. Magdalena Witkowska

Zakład Hematologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski, Zakład Hematologii Doświadczalnej, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź; e-mail: piotr.smolewski@umed.lodz.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1.Kobieta, lat 39, bez chorób przewlekłych zgłosiła się do lekarza POZ z powodu osłabienia oraz łatwego męczenia się. Objawy pojawiły się ok. pół roku wcześniej, a nasiliły się znacznie w ciągu ostatnich 2 tygodni. W wywiadzie odnotowano obfite miesiączki. W badaniu podmiotowym widoczna była bladość skóry i śluzówek; bez innych odchyleń od stanu prawidłowego. Pacjentka była w stanie ogólnym dobrym. Z odchyleń w badaniu fizykalnym stwierdzono tachykardię o częstości 100/minutę. Badania laboratoryjne wykazały niedokrwistość mikrocytarną z Hb 8,6 g/dl i MCV 78 fl. Pozostałe parametry morfologii krwi bez odchyleń od normy. Dalsze postępowanie powinno obejmować:

a. Rozpoznanie niedokrwistości z niedoboru żelaza i włączenie suplementacji żelazem doustnym

b. Rozpoznanie niedokrwistości z niedoboru żelaza i włączenie suplementacji żelazem dożylnym

c. Rozpoznanie niedokrwistości z niedoboru żelaza. Przetoczenie preparatu koncentratu krwinek czerwonych ze względu na tachykardię, a następnie włączenie suplementacji żelazem doustnym

d. W celu potwierdzenia rozpoznania należy wykonać badanie żelaza i ferrytyny we krwi. W przypadku potwierdzenia rozpoznania należy włączyć suplementację żelazem doustnym

e. Przed włączeniem leczenia należy wykonać badania dodatkowe (żelazo i ferrytyna w surowicy, gastroskopia i kolonoskopia, konsultacja ginekologiczna) w celu identyfikacji przyczyny niedokrwistości

Komentarz

Leczenie niedokrwistości jest ściśle związane z jej nasileniem. Stopnie nasilenia określa się zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdzie wartość hemoglobiny w stopniu 0 (norma) to ≥11,0 g/dl, w stopniu I (niedokrwistość łagodn...

Najczęstszą przyczyną niedokrwistości mikrocytarnej jest niedobór żelaza. Niedokrwistość związana z niedoborem żelaza może mieć wiele powodów. Bywa spowodowana m.in. krwawieniem z przewodu pokarmowego, krwawieniem z dróg rodnych czy nieprawidłowym...

Do góry