Radiologia

Pacjent z bólem głowy w pracowni MR

dr n. med. Magdalena Zagrodzka
dr n. med. Jacek Brzeziński

Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL

www.zagrodzka.net

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL; e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Opis przypadku

Na początku stycznia do lekarza pierwszego kontaktu zgłosił się 68-letni mężczyzna, który skarżył się na silne nawrotowe bóle głowy. Pacjent podał, że leczy się przewlekle z powodu cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego. Badanie przedmiotowe ograniczało się do kontroli ciśnienia tętniczego krwi oraz osłuchania klatki piersiowej. W zaistniałej sytuacji chorego skierowano na badanie MR głowy. Jako jedyne dane kliniczne w skierowaniu zapisano „Bóle głowy – diagnostyka”.

W pracowni MR dyżurny radiolog postanowił uzupełnić brakujące informacje kliniczne. Ponownie zebrał wywiad na temat charakteru zgłaszanych dolegliwości oraz historii ewentualnych innych schorzeń i przebytych zabiegów medycznych. Opisując okoliczności występowania bólu głowy oraz jego charakter, pacjent podał, że ostry ból głowy pojawia się sporadycznie, gwałtownie – nasila się przy kaszlu, kichaniu oraz w warunkach Valsalvy. Pojawianie się bólu głowy w sytuacjach wzrostu ciśnienia śródczaszkowego nasunęło podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Wywiad rozszerzono o pełną historię chorób pacjenta, uzyskując informację, że przed czterema laty przebył resekcję czerniaka skóry (potwierdzonego w badaniu histopatologicznym) okolicy lewego talerza biodrowego. W świetle zebranych informacji podjęto decyzję o wykonaniu badania MR głowy z podaniem paramagnetycznego środka kontrastowego oraz dodatkowej sekwencji FLAIR CUBE (sekwencja gradientowa).

Badanie MR uwidoczniło „wyraziste opony o grubości do 4 mm, ulegające odcinkowemu wzmocnieniu kontrastowemu, hiperintensywne w obrazach FLAIR CUBE” (ryc. 1A, 2A, 3A). Sugerowało możliwą obecność aktywnego procesu zapalnego, zalecono zatem dalszą diagnostykę w tym kierunku (badanie obrazowe pozostałych struktur OUN, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego itp.).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

MR głowy to jedno z najczęściej wykonywanych badań w pracowni MR. W przytłaczającej większości przypadków powodem są bóle głowy. Niestety, zazwyczaj jest to również [...]

Uwagi praktyczne radiologa

1. Zapisana w skierowaniu informacja o charakterze bólu, jego lokalizacji, czasie trwania, okolicznościach występowania itp. ma bezpośredni wpływ na zastosowanie (w uzupełnieniu do sekwencji [...]

Do góry