Kardiologia

Przełom nadciśnieniowy

lek. Krystyna Guzek

lek. Radosław Sierpiński

dr hab. n. med. Maria Bilińska

Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Radosław Sierpiński, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; e-mail: rsierpinski@ikard.pl

Przełom nadciśnieniowy definiujemy jako skurczowe ciśnienie >180 mmHg lub rozkurczowe >120 mmHg. Zalecane jest obniżenie ciśnienia (BP – blood pressure) o 25% planowanej redukcji w ciągu 6 h, a następnie stopniowa normalizacja BP do wartości prawidłowych w ciągu następnych 36-48 h.

Wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi PTNT z 2015 i ESC z 2013 r. przełom nadciśnieniowy nazywany jest stanem nagłym lub pilnym związanym z nadciśnieniem tętniczym. Obie te sytuacje wiążą się z obecnością podwyższonego skurczowego ciśnienia tętniczego krwi (SBP – systolic blood pressure) >180 mmHg lub rozkurczowego (DBP – diastolic blood pressure) >120 mmHg.1-3

W przypadku stanów nagłych (emergency) oprócz wzrostu SBP lub DBP występuje także zagrażające lub postępujące uszkodzenie narządowe (tab. 1).1,2 Są to zdarzenia zagrażające życiu, które wymagają natychmiastowej interwencji farmakologicznej oraz hospitalizacji.2

Stany pilne (urgency) związane z nadciśnieniem tętniczym spełniają kryteria podwyższonych SBP lub DBP jak powyżej, nie dochodzi w nich jednak do powikłań narządowych. Przykładem stanów pilnych jest wysokie ciśnienie tętnicze z silnym bólem głowy lub krwawieniem z nosa bądź powiązane ze znacznym niepokojem.2 Ich przyczyny mogą być różnorodne, zwykle dotyczą jednak nieprawidłowego leczenia hipotensyjnego (tab. 2). Stany pilne wymagają interwencji farmakologicznej, najczęściej w postaci tabletki doustnej, i rzadko związane są z koniecznością przedłużonej hospitalizacji.

Rozpoznanie

Rozpoznanie przełomu nadciśnieniowego nie jest trudne, natomiast podjęcie decyzji dotyczącej postępowania terapeutycznego wymaga już dokładnej analizy wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych. Występowanie przełomu nadciśnieniowego u os...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Po uzyskaniu wstępnych informacji od chorego oraz badaniu przedmiotowym kolejnym krokiem są badania dodatkowe, weryfikujące przyczynę przełomu nadciśnieniowego. Poza podstawową diagnostyką [...]

Leczenie i cele terapeutyczne

W stanach nagłych konieczna jest hospitalizacja w warunkach sali intensywnego nadzoru – z monitorowaniem EKG, BP, oddychania (pulsoksymetr), bilansu płynów i dostępem dożylnym. Zazwyczaj zaleca [...]

Podsumowanie

Problem podwyższonego ciśnienia tętniczego jest powszechny, ale nie każdego z BP >180/90 mmHg skierujemy do szpitala. U wszystkich pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi [...]
Do góry