Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2018

Spis treści

01/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Onkologia
Gastroenterologia
Choroby zakaźne
Medycyna ratunkowa
Farmakoterapia
Konsultacje
Pierwszy dyżur
Przypadek kliniczny
Zgodnie z prawem
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta